Вгору

Замовлення коду розблокування для навігаційних пристроїв Garmin® та Kenwood®

Після придбання карти КартБланш Україна НТ в електронному вигляді або на компакт-диску Вам знадобиться код її розблокування для Вашого навігаційного пристрою, що дозволить встановити карту до нього.

Для отримання коду розблокування карти для свого пристрою Вам необхідно прийняти Ліцензійну угоду кінцевого користувача:


Ліцензійна угода кінцевого користувача програмного забезпечення і бази даних

1. Сторони, що укладають цю Угоду

1.1. Сторони, що укладають цю Угоду, це, з одного боку:
«Карт Бланш Україна» (код за ЄДРПОУ 35223816), як Ліцензіар,
та
законний користувач (за визначенням Розділу 2) предмета цієї Угоди відповідно до Розділу 4, далі згадуваний як Користувач, з другого боку (що далі разом згадуються як Сторони).

2. Укладання Угоди

2.1. Сторони цим визнають, що ця Угода укладається як мовчазна угода між Сторонами без її підписання Сторонами.

2.2. Користувач цим визнає, що після законного придбання програмного забезпечення та бази даних, що є предметом цієї Угоди (Розділ 4), будь-яке використання, встановлення на комп’ютер чи інше обладнання, встановлення такого обладнання в транспортний засіб, натискання кнопки «Приймаю» або вибір варіанту «Я згоден з умовами ліцензійної угоди» у формі запиту Коду розблокування, в цьому програмному забезпеченні під час встановлення чи використання (далі — Дія використання) вважатиметься мовчазною дією, з якої випливає укладання цієї Угоди між Користувачем та Ліцензіаром.

2.3. Ця Угода жодною мірою не надає прав особам, що незаконно придбали цей програмний продукт, використовують його, встановлюють на комп’ютер, у транспортний засіб або в будь-який інший спосіб користуються цим програмним продуктом.

2.4. Ліцензійна угода кінцевого користувача між Сторонами укладається з положеннями, викладеними далі в цій Угоді.

2.5. Час укладання цієї Угоди — це час виконання першої Дії використання (початок користування).

3. Застосовне право

3.1. У питаннях, не врегульованих цією Угодою, має місце юрисдикція України, з окремим посиланням на Закон № 1618-IV від 18.03.2004 р. про Цивільний кодекс (ЦК) та на Закон № 3792-XII від 23.12.1993 р. про авторське право та суміжні права (АП).

3.2. Ця Угода складена українською мовою.

4. Предмет Угоди

4.1. Предметом цієї Угоди є програмний продукт під назвою «КартБланш Україна НТ» або «КартБланш Україна» (далі в тексті — Програмний продукт).

4.2. Програмний продукт включає картографічну базу базу даних, комп’ютерну програму для встановлення та оновлення, коди, та комплект документації до них.

4.3. Будь-яка форма показу, зберігання, кодування, включно з друкованими, електронними чи графічними формами відображення, зберігання, вихідним текстом чи об’єктним кодом Програмного продукта, або будь-яка інша ще не визначена форма показу, зберігання чи кодування, або будь-який відповідний носій з цим вважаються частиною Програмного продукта.

4.4. Виправлення помилок, додатки, оновлення, що їх Користувач використовує, як зазначено в Розділі 2 після укладання цієї Угоди, також вважаються частиною Програмного продукта.

5. Власник авторських прав

5.1. Ліцензіар, якщо з договірних чи законодавчих положень не випливає інше, є виключним власником усіх суттєвих авторських прав на цей Програмний продукт.

5.2. Авторські права поширюються на весь Програмний продукт, а також окремо на його частини.

5.3. Укладаючи цю Угоду, Ліцензіар залишає всі права на цей Програмний продукт за винятком тих, що їх має Користувач відповідно до явних законодавчих положень або до цієї Угоди.

6. Права Користувача

6.1. Користувач має право отримати Код розблокування Прогамного продукту для одного навігаційного пристрою або одного електронного носія для навігаційного пристрою.

6.2. Користувач має право отримати додатковий Код розблокування Програмного продукту для іншого навігаційного пристрою або електронного носія для навігаційного пристрою, якщо попередній вийшов з ладу і не підлягає ремонту, або був поцуплений, і такий його стан підтверджується прийнятним доказом.

6.3. Користувач має право встановити цей Програмний продукт на один навігаційний пристрій (настільний, кишеньковий, портативний комп’ютер з навігаційним програмним забезпеченням, навігаційний пристрій) за один раз та запускати і використовувати одну його копію.

6.4. Користувач має право встановити одну додаткову копію Програмного продукта на комп’ютер для встановлення на навігаційний пристрій або електронний носій для навігаційного пристрою, або для використання з навігаційним пристроєм, для якого він отримав Код розблокування Програмного продукту.

6.5. Користувач має право зробити одну резервну копію програмного продукта. Проте якщо програмний продукт працює після встановлення без оригінального носія, оригінальний носій вважається резервною копією. У всіх інших випадках Користувач має право використовувати резервну копію, якщо оригінальний носій Програмного продукта став безсумнівно непридатним для належного та законного використання, і такий його стан підтверджується прийнятним доказом.

6.6. Користувач має право назавжди передати іншій особі свої права за даною Угодою лише у випадку беззворотнього продажу або передачі навігаційного пристрою або електронного носія для навігаційного пристрою, для якого було отримано Код розблокування Програмного продукту, та за умови, що в Користувача не залишиться буь-якого примірника чи будь-якої копії (включаючи резервної) Програмного продукту.

7. Обмеження використання

7.1. Користувач не має права

7.1.1. давати можливість третім особам дізнатися Код купону до того, як Користувач отримає Код розблокування Программного продукту;

7.1.2. розмножувати Програмний продукт (робити з нього копії);

7.1.3. перекладати Програмний продукт (включно з перекладом (компіляцією) на інші мови програмування);

7.1.4. використовувати Програмний продукт (цілком або частково) у взаємодії з іншими комп’ютерними прорамами, крім тих, для використання з якими призначено цей Програмний продукт;

7.1.5. декомпілювати Програмний продукт;

7.1.6. модифікувати, розширювати, трансформувати Програмний продукт (цілком або частково), відокремлювати його частини, компонувати з іншими продуктами, встановлювати в інші продукти, використовувати в інших продуктах, навіть із метою забезпечення спільної роботи з іншими продуктами.

7.1.7. одержувати інформацію з картографічної бази даних, включеної до Програмного продукту, іншим шляхом окрім використання передбачених програм навігаційних пристроїв, декомпілювати картографічну базу даних, використовувати, копіювати, модифікувати, розширювати, трансформувати картографічну базу даних цілком або частково, групувати дані, що в ній знаходяться, встановлювати в інші продукти, використовувати в інших продуктах, навіть із метою забезпечення спільної роботи з іншими продуктами.

8. Відсутність гарантії, обмеження відповідальності

8.1. Ліцензіар цим інформує Користувача про те, що хоча програмний продукт був створюваний з найбільшою ретельністю, зважаючи на суть Програмного продукта і технічні обмеження, Ліцензіар не гарантує цілковиту відсутність помилок у Програмному продукті, і Ліцензіар не зв’язаний будь-якими договірними зобов’язаннями, яки б встановлювали цілковиту відсутність помилок у Програмному продукті, що його одержав Користувач.

8.2. Ліцензіар не гарантує, що Програмний продукт буде придатним для будь-якої цілі, визначеної або Ліцензіаром, або Користувачем, і не гарантує, що Програмний продукт працюватиме спільно з будь-якою іншою системою, пристроєм чи продуктом (наприклад, програмним чи апаратним забезпеченням).

8.3. Ліцензіар не бере на себе жодної відповідальності за шкоду, що виникла через помилку у Програмному продукті (включно з помилками в комп’ютерній програмі, документації та картографічній базі даних).

8.4. Ліцензіар не бере на себе жодної відповідальності за шкоду, що виникла через непридатність Програмного продукта для будь-якої визначеної цілі або через помилку чи недостатню здатність працювати спільно з будь-якою іншою системою, пристроєм чи продуктом (наприклад, програмним чи апаратним забезпеченням).

8.5. Ліцензіар цим також звертає увагу Користувача, акцентуючи на тому факті, що під час використання Програмного продукта при участі в будь-якій формі руху за дотримання положень та правил дорожнього руху (наприклад, вживання обов’язкових та/або розумних чи доцільних заходів безпеки, належну та загально очікувану дбалість та увагу у даній ситуації, особливу дбалість та увагу, що вимагається через використання Програмного продукта) відповідає виключно Користувач; Ліцензіар не бере на себе жодної відповідальності за будь-яку шкоду, що виникла у зв’язку з використанням Програмного продукта під час участі в русі.

8.6. Укладаючи цю Угоду, Користувач зокрема визнає інформацію, наведену в Розділі 8 вище.

9. Санкції

9.1. Ліцензіар цим інформує Користувача, що відповідно до нормативних положень України в разі, якщо Ліцензіар виявить порушення своїх прав, Ліцензіар може:

9.1.1. подавати позов до суду щодо визнання цього порушення;

9.1.2. вимагати усунення порушення та наказу порушникові не вдаватися до порушень надалі;

9.1.3. вимагати від порушника належного відшкодування (навіть через публічність, за рахунок порушника);

9.1.4. вимагати повернення збільшення активів через порушення;

9.1.5. вимагати скасування стану порушення, відновлення стану до порушення за рахунок порушника, а також вимагати знищення інструментів і матеріалів, застосованих для порушення, а також інструментів і матеріалів об’єкта, створеного через порушення;

9.1.6. вимагати відшкодування збитків.

9.2. Ліцензіар цим також інформує користувача про те, що порушення авторських та пов’язаних з ними прав є злочином згідно з Законом України 2341-III від 05.04.2001 р. про Кримінальний кодекс і може потягти за собою покарання у вигляді позбавлення волі на дворічний термін у звичайних випадках або до шести років в окремих випадках.

Я згоден з умовами ліцензійної угоди

Я не згоден з умовами ліцензійної угоди

Всі торгівельні марки, згадані на сайті, є власністю їх законних правовласників.
© 2005–2016 «Карт Бланш Україна»